Studiul în Norvegia: burse

norvegia 2Pentru a studia în Norvegia există mai multe posibilități de a primi o bursă, în funcție de universitatea sau programul de studiu ales. Mai jos, aveți o listă cu câteva dintre modalitățile de obținere a unei burse.

Bursele ISS pentru studenţii internaţionali la Universitatea din Oslo, Norvegia
Universitatea ce oferă bursa: Universitatea din Oslo
Locaţie: Oslo
Bursă: non-negociabilă, parţială, acoperă toată sau o parte din taxele de bază;
Limbă de predare a cursurilor: engleză sau norvegiană
Programe: Master sau Licenţă;
Deadline aplicație: 1 Februarie

Aceasta este o oportunitate de bursă pentru studenţi internaţionali, pentru a urma cursuri la programele de masterat sau licenţă din cadrul Universităţii din Oslo, Norvegia. Aplicanţii români pot beneficia de o bursă parţială, nu totală, ce acoperă toată sau o porţiune din taxa de bază (Basic Fee) şi alte taxe adiţionale (atât pentru studenţii din înăuntrul sau din afara campusului). Aplicanţii pot indica dacă vor ca numai o parte din taxa de bază să fie acoperită, în loc de toată suma, dacă pot demonstra că îşi pot plăti singuri o parte din taxele de bază sau primesc o finanţare dintr-o sursă externă (o altă şcoală, universitate, companie, etc), iar acest lucru creşte şansele obţinerii unei burse.

Criterii de selecţie
Întrucât fondurile acestui program sunt destul de limitate, competiţia este mare. Criteriile de selecţie pentru obţinerea acestei burse includ:
– relevanţa formării academice a studentului pentru cursurile la care se aplică (aceasta este lista de cursuri disponibile de la Universitatea din Oslo: http://www.uio.no/english/studies/courses/summerschool/ )
– formarea profesională a aplicantului trebuie să fie relevantă pentru cursurile la care se aplică
– nevoia financiară a fiecărui aplicant
La această bursă se aplică online pe Søknadsweb, sistemul online de aplicaţii al Universităţii din Oslo, şi se va uploada adiţional şi un formular de aplicaţie, ce se poate găsi la adresa: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/required-documents/scholarship%20applicants/index.html#scholarship-cv ).
Mai multe detalii despre administrarea documentelor ce trebuie uploadate în sistemul online găsiţi aici: http://www.uio.no/english/studies/admission/master/documentation-requirements/guidelines-uploading.html

Date de contact
University of Oslo
Telefon: + 47 22 85 50 50
Adresă: University of Oslo P.O. Box 1072 Blindern 0316 Oslo

Bursele BI Norwegian Business School pentru studenți
Universitatea ce oferă bursa: BI Norwegian Business School; alte programe aflate în parteneriat cu universitatea
Locaţie: Oslo
Bursă: în funcție de tipul oferit  (prezidențială sau pentru studenți internaționali, detaliile mai jos)
Limbă de predare a cursurilor: engleză, norvegiană
Programe: Master;
Deadline aplicație: 1 Martie

Bursele oferite pentru a studia la BI Norwegian Business School din Oslo se împart astfel:

1)    Bursele Prezidenţiale: acestea sunt oferite atât candidaților de top norvegieni, cât şi internaţionali (au ECTS grade A sau un echivalent). Taxele de şcolarizare sunt acoperite pentru doi ani. Studenţii români pot beneficia de acoperirea taxelor complete de şcolarizare, cât şi de cheltuielile de trai în primul an. Se poate extinde acoperirea cheltuielilor de trai şi în anul doi, dacă se îndeplinesc nişte condiţii (mai multe detalii aici: http://www.bi.edu/master/practical-information/Scholarship/BI-Presidential-Scholarship/)  Toate masterele din cadrul BI Norwegian Business School sunt eligibile pentru  a primi bursa prezidenţială.

2)     Bursele pentru studenţi internaţionali

a)    Programul A. Wilhelmsen Foundation Scholarship- BI: pentru a obține această bursă, candidatul trebuie să aplice pentru programul pentru care este calificat. Bursa este oferită doar studenţilor de la programul de master (MSc) din anul întâi, iar candidaţii trebuie sa respecte termenele limită şi criteriile de selecţie ale aplicaţiilor. Un numar maxim de doi studenţi va primi bursa în fiecare an, şi suma acoperită este de 75 000 NOK (aproximativ 8600 EUR) pe cap de student, pe semestru. Bursa e administrată de BI, și se aplică prin intermediul BI.

Criterii de selecție: notele din timpul studiilor şi experienţelor anterioare, ambiţii personale şi nevoile financiare ale fiecărui candidat. Al doilea an de acoperire a taxelor de şcolarizare depinde de evoluţia satisfactorie a studiilor din cadrul universităţii.

b)    Burse pentru Master of Science (MSc): Bursele MSc sunt oferite studenţilor care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a putea obține bursele Quota (românii nu sunt eligibili pentru acest program), cu rezultate excepţionale din timpul studiilor, şi variază de la o acoperire parţială a taxei de şcolarizare şi până la cea totală. De asemenea, câteva din costurile de trai pot fi acoperite de bursă. La fel cum s-a menţionat anterior, bursa se oferă pentru perioada de un an, iar extinderea pentru anul doi va fi condiţionată de anumiti factori stipulaţi în contractul încheiat.

Procesul de aplicaţie pentru o bursă în cadrul BI Norwegian Business School este:
1)    Scrierea unui eseu care să descrie eligibilitatea studentului pentru a obține bursa
2)    Încărcarea eseului în portalul de aplicare online al universității atunci când se finalizează aplicația.
Se poate aplica pentru un număr de mai multe burse, însă un student poate obține decât una singură.

Date de contact
BI Norwegian Business School
0442 Oslo
Telefon:+47 46 41 00 00
E-mail: studier@bi.no
Telefax: 21 04 80 00

Mobility Grant for Norwegian Language and Literature
Acest grant este oferit studenților internaționali pentru a le facilita acestora studiul/perioada de cercetare în Norvegia, spre a fi folosit în conexiune cu scrierea tezei de masterat sau doctorat în limba norvegiană și/sau literatură norvegiană. Bursa este oferită pentru o perioadă de una și până la trei luni de studiu la o instituție norvegiană de învațământ superior/cercetare.
Această bursă acoperă cheltuielile legate de aceasta perioadă de dezvoltare a tezei de masterat sau doctorat în Norvegia. Grantul este estimat la  9785 NOK pe lună. Dacă munca de teren constă în a merge pe teren în trei dintre cele mai îndepărtate ținuturi din Norvegia, candidatul va primi un grant extra de călătorie de 1000 NOK. Nu se poate obține grant pentru a veni/pleca în/din Norvegia.
Deadline pentru a aplica: 19 martie
Mai multe detalii pe http://www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

Erasmus Mundus

a) EMJMD Erasmus mundus joint master degrees

1.    CHOREOMUNDUS International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage

Durata: 24 de luni
Despre: Masterul CHOREOMUNDUS investigheaza într-un cadru interdisciplinar dansul si alte sisteme de miscare cum ar fi practicile rituale, artele martiale, jocurile și teatrul fizic. Programul își propune să ofere instrumentele teoretice și abilități practice necesare pentru a observa, analiza, documenta și evalua dansurile într-o perspectivă interculturală.
Programul este oferit de un consorțiu de patru universități recunoscute pentru leadership-ul lor in dezvoltarea de curricule inovatoare pentru analiza dansului: Universitatea din Roehampton, Londra (Marea Britanie), Universitatea Blaise Pascal Clermont 2 (Franța), Universitatea din Szeged (Ungaria) si Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie, Norvegia (coordonator).
Website: www.choreomundus.org
Contact: Professor Egil Bakka
Department of Music/Faculty of Humanities
Idrettssentret Loholt allé 81
7491 Trondheim
Email: egil.bakka@ntnu.no
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/choreomoundus_mc_212.pdf

2.    CoMEM Erasmus Mundus MSC Coastal and Marine Engineering and Management

Durata: 24 de luni
Despre: COMEM oferă un curriculum unic, oferind cursuri într-o combinație nemaintalnita într-un singur stat membru al Uniunii Europene. Acesta este conceput pentru a oferi studenților o educație vasta, relevanta și de înaltă calitate, care le va permite să rezolve provocări complexe prezente în domeniul vast al Ingineriei  si Managementului Marin si de Coastă. Consorțiul este alcatuit din cinci universitati europene de top: NTNU (Norvegia); TU Delft (Olanda); UPC (Spania); Universitatea din Southampton (Marea Britanie); și City University London (Marea Britanie).
Candidații trebuie să dețină o diplomă universitară sau echivalentul Licentei cu cu un minim de 180 de ECTS relevante pentru program in Inginerie Civila sau Ingineria Mediului. Limba engleza la un nivel fluent este de asemenea obligatorie.
Website: http://www.ntnu.edu/studies/mscomem
Contact: Øivind Asgeir Arntsen
Civil and Transport Engineering
Høgskoleringen , 7A
NO – 7491 Trondheim
Email: oivind.arntsen@ntnu.no
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/comem_0219.pdf

3.    COSI COlour in Science and Industry

Durata: 24 de luni
Despre: Programul de Master de 2 ani (120 ECTS), “Culoarea în știință și Industrie” (COSI), își propune să dezvolte experți interdisciplinari, instruiți în sectoare precum prelucrarea culorilor, imaginilor digitale, spectrului, în știință aplicată și în dezvoltarea de aplicatii si analiză.
Web site: www.univ-st-etienne.fr
Parteneri:
UNIVERSITE JEAN MONNET, France (coordinating institution)
UNIVERSIDAD DE GRANADA, Spain
HØGSKOLEN I GJØVIK, Norway
ITA-SUOMEN YLIOPISTO, Finland
Contact: Mr. Alain Trémeau
18, rue Benoit Lauras
FR-42000 Saint Etienne
alain.tremeau@univ-st-etienne.fr
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/2014/cosi_en.pdf

4.    EM HRPP Erasmus Mundus Masters in Human Rights Policy and Practice
Durata: 24 de luni
Despre: Masterul dezvolta profesionisti în domeniul drepturilor omului, dotati cu instrumentele necesare pentru a se angaja atât conceptual cat și practic in protecția, realizarea și promovarea drepturilor omului. Acest program de doi ani este oferit de 3 instituții de învățământ superior – Universitatea Roehampton (Marea Britanie), Universitatea din Gothenburg (Suedia) și Universitatea din Tromso (Norvegia). Perspectivele academice vizeaza abilități de pledoarie, organizare de campanii, dezvoltarea de politici și management, precum și abilități de angajare transferabile.
Contact: Steven Howlett
Social Science
Roehampton Business School, Roehampton Lane
UK-SW15 5SL London
Email: s.howlett@roehampton.ac.uk

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/hrpp_0221.pdf

5.    EM SIE Erasmus Mundus Masters in Special and Inclusive Education
Durata: 1 an si 4 luni
Despre: Acest proiect este un program de Master de 16 luni în Educație Specială şi Incluzivă oferit în comun și livrat de către 3 instituții de învățământ superior – Roehampton University (Marea Britanie), Universitatea din Oslo (Norvegia) și Charles University (Republica Cehă). Programul oferă 5 module obligatorii – 3, cu un accent în modul de abordare în Educația Specială şi Incluzivă, politici și practici în UE și la nivel internațional; 1 studiind Metodologia Cercetării și a 5-a este finalizarea printr-un proiect de cercetare.
Website: http://www.roehampton.ac.uk/postgraduate-courses/erasmus-mundus-special-and-inclusive-education/index.html
Contact: Dr Sulochini Pather
Education
Grove House, Froebel College, Roehampton Lane,
SW15 5PJ London, United Kingdom
Email: s.pather@roehampton.ac.uk
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/em_sie-0156_final.pdf

6.    EMMIR European Master in Migration and Intercultural Relations
Durata: 24 de luni
Despre: Masterul european în domeniul Migrației și Relațiilor Interculturale (EMMIR) răspunde la problema în creştere a migraţiei prin furnizarea unui program care abordează concepte teoretice, metode empirice și abordări transdisciplinare în studiul migrației. Programul, care combină expertiza universităților europene și africane, încurajează elevii să evalueze critic corpul existent de cunoștințe și să realizeze propriile proiecte de cercetare.
Website: http://www.emmir.org
Parteneri:
UNIVERSITATEA CARL VON OSSIETZKY, OLDENBURG, Germania (Instituţie Coordonatoare)
UNIVERSITATEA AHFAD PENTRU FEMEI, Sudan
UNIVERSITATEA  SOUTH BOHEMIA, Republica Ceha
UNIVERSITATEA MAKERERE KAMPALA, Uganda
UNIVERSITATEA MBARARA PENTRU STIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE, Uganda
UNIVERSITATEA DIN STAVANGER, Norway
UNIVERSITATEA NOVI GORICI, Slovenia
Contact: Dr. Lydia Potts
Fac. of Linguistics and Cultural Studies
Ammerländer Heerstr., 114
26129 Oldenburg, Deutschland
Email: emmir@uni-oldenburg.de
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/emmir-0180_final.pdf

7.    EMQAL Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories
Durata: 24 de luni
Despre: Obiectivul programului este de a pregăti oameni de știință și administratori pentru a implementa și gestiona Sisteme de Calitate în Laborator. În termeni socio-economici, EMQAL pregătește studenții pentru a îndeplini rolul crucial de a furniza rezultate analitice solide si fiabile. Aceasta are un impact la toate nivelurile societății: în domeniul sănătății, mediului și economiei.
Website: www.emqal.org
Parteneri:
UNIVERSITAT DE BARCELONA, Spain (Instituţie Coordonatoare)
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, Brazil
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, China
UNIVERSITETET I BERGEN, Norway
GDANSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Poland
UNIVERSIDADE DO ALGARVE, Portugal
NOVOSIBIRSK NATIONAL RESEARCH STATE UNIVERSITY, Russian Federation
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, Spain

Contact:
Miguel Esteban
Martí I Franquès, 1-11
ES-08028Barcelona
Email: miquelestebanc@ub.edu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/emqal_0225.pdf

8.    EMSD European Master programme in System Dynamics
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/emsd_2010-0148.pdf

9.    EWEM European Wind Energy Master
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/ewem_mc_198.pdf

10.    GLOBED Education Policies for Global Development
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/2014/globed_en.pdf

11.    MFAMILY European Master in Social Work with Families and Children
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/mfamily_0240.pdf

12.    NORDSECMOB Master’s programme in Security and Mobile Computing
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/nordsecmob-0160_final.pdf

13.    SSI Joint International Master in Smart Systems Integration
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/ssi_0236.pdf

14.    TEOS TRANSCULTURAL EUROPEAN OUTDOOR STUDIES
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/projects/action_1_master_courses/teos-0174_final_en.pdf

b) Erasmus +

Mai jos aveți link-urile despre modalitațile de admitere ca student Erasmus la diferite universități din Norvegia:

University of Stavanger
http://www.uis.no/international-relations/programmes/erasmus/

Norwegian University of Science and Technology NTNU
https://www.ntnu.edu/international/erasmus-agreements

University of Oslo Uio
http://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/erasmus/

Norwegian Academy of Music
http://nmh.no/en/study/international-and-visiting-students/erasmus-

Narvik University College
https://nuc.hin.no/incoming-erasmus-students
Hedmark University College
http://eng.hihm.no/about-huc/contact
UiT Arctic University of Norway
http://en.uit.no/utdanning/art?p_document_id=342479&dim=179005
BI Norwegian Business School
http://www.bi.edu/about-bi/erasmus-policy-statement-2014-2020/
Molde University
http://www.himolde.no/english/erasmus/Sider/Erasmus-Policy-Statemant.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *